Porady

Rooftop – centrale dachowe

Rooftop – centrale dachowe

Dostęp do świeżego powietrza jest istotny dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Nie w każdym miejscu, zwłaszcza w nowoczesnych budynkach, dostęp do odpowiedniej jakości powietrza jest możliwy do uzyskania w naturalny sposób. Dowiedz się, jakie działanie mają centrale dachowe rooftop. 

Co to jest rooftop?

Rooftop to charakterystyczna nazwa na pewien rodzaj centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, którą montuje się na dachach budynków. To samodzielny system zamknięty w jednym urządzeniu stosunkowo dużych rozmiarów, jednocześnie o lekkiej konstrukcji. Centrale tego typu z reguły montuje się na dachu, ale możliwe jest również montaż gruntowy. Centrale rooftop z powodzeniem dostarczą powietrze odpowiedniej jakości (chłodne lub ciepłe) zarówno do małych pomieszczeń, jak i wielkich obiektów. 

Centrale dachowe Rooftop działanie

Centrala rooftop przygotowuje powietrze, które następnie przekazywane jest do wszystkich pomieszczeń w budynku. Aby urządzenie działało prawidłowo, a jego instalowanie miało sens, powietrze pobierane z zewnątrz musi mieć podobne parametry wilgotności i temperatury. System rooftop składa się z wentylatorów, układu chłodniczego i grzewczego, rekuperatora oraz sekcji filtracyjnej. 

Działanie centrali można w skrócie opisać: 

– Powietrze pobierane z zewnątrz początkowo przechodzi przez rekuperator, czyli pompę ciepła.

– Następnie powietrze z zewnątrz łączone jest z powietrzem usuwanym i dokładnie mieszane w oddzielnej komorze.

– Końcowy etap obejmuje schładzanie powietrza w układzie chłodniczym. Nieco inne działanie centrali ma funkcja ogrzewania powietrza, które następnie przekazywane jest do pomieszczeń w budynku. Najprościej mówiąc, główne działanie odbywa się w układzie grzewczym, gdzie powietrze obrabiane jest przez pompę ciepła. 

Rooftop zalety

Centrale dachowe typu rooftop montowane są nie bez powodu: 

– To urządzenie łatwe w montażu i obsłudze.

– Lekka konstrukcja mieści w sobie wszystkie niezbędne elementy do regulacji 

powietrza na terenie całego budynku.

– Rooftop jest energooszczędny i w miarę ekologiczny, ponieważ odzyskuje ciepło. – Różne możliwości zastosowania, takie jak klimatyzowanie lub ogrzewanie pomieszczeń.

– Centrale dachowe są niezwykle odporne na działanie czynników atmosferycznych. 

Gdzie montuje się urządzenia typu rooftop?

Centrale dachowe rooftop możemy spotkać w niemal każdym większym budynku biurowym lub usługowym. Takie urządzenia posiadają także wszystkie centra handlowe. System rooftop wykorzystywany jest do klimatyzowania pomieszczeń biurowych oraz kinowych sal. Możemy go również spotkać w restauracjach oraz w większości obiektów publicznych, które charakteryzują się dużą powierzchnią i gromadzące zwykle duże skupiska ludzi.

Similar Posts